فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 24 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
nasiri.jpg نام : سپیده
نام خانوادگی: نصیری
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی:
پست الکترونیک : Nasiri@kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/nasiri/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SepidehNasiri
تلفن داخلی : 84063361
najafi4.jpg نام : امیر عباس
نام خانوادگی: نجفی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی مالی
پست الکترونیک : aanajafi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aanajafi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AmirAbbasNajafi
تلفن داخلی : 84063378
mirzaee.jpg نام : مجید
نام خانوادگی: میرزائی قزانی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی مالی
پست الکترونیک : majidmirzaee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MajidMirzaeeGhazani
تلفن داخلی : 84063372 و 84063360
mohamadi.jpg نام : شهریار
نام خانوادگی: محمدی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
پست الکترونیک : mohammadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mohammadi/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/ShahriarMohammadi
تلفن داخلی : 88465030 داخلی 108
no-image.jpg نام : حسین
نام خانوادگی: محسنی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی مالی
پست الکترونیک : mohseni(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 84063379
golami.jpg نام : سعیده
نام خانوادگی: غلامی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم های اقتصادی اجتماعی
پست الکترونیک : s_gholami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : *****
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SaeidehGholami
تلفن داخلی : 84063356
alizadeh.jpg نام : سمیه
نام خانوادگی: علیزاده
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
پست الکترونیک : s_alizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/s_alizadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SomayehAlizadeh
تلفن داخلی : 88465030 داخلی 106
samimi.jpg نام : یاسر
نام خانوادگی: صمیمی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : y_samimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : *****
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/YaserSamimi
تلفن داخلی : 84063377
safaie.jpg نام : ناصر
نام خانوادگی: صفایی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم های اقتصادی اجتماعی
پست الکترونیک : nsafaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : *****
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/NasserSafaie
تلفن داخلی : 84063343
Dr Shahriyari.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: شهریاری
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : hshahriari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamidShahriari
تلفن داخلی : 84063376
shafaee.jpg نام : رسول
نام خانوادگی: شفایی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستم های اقتصادی اجتماعی
پست الکترونیک : shafaei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : *****
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RasoulShafaei
تلفن داخلی : 84063375
salmanzade.jpg نام : حامد
نام خانوادگی: سلمان زاده
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : h.salmanzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : *****
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamedSalmanzadeh
تلفن داخلی : 84063468
satak.JPG نام : مصطفی
نام خانوادگی: ستاک
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : setak(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/setak/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MostafaSetak
تلفن داخلی : 84063373
roghaniyan.JPG نام : عماد
نام خانوادگی: روغنیان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : e_roghanian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/e_roghanian/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/EmadRoghanian
تلفن داخلی : 84063348
ramezanian.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: رمضانیان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستم های اقتصادی اجتماعی
پست الکترونیک : ramezanian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ramezanian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/RezaRamezanian
تلفن داخلی : 84063365
rahmani4.jpg نام : دنیا
نام خانوادگی: رحمانی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: سیستم های اقتصادی اجتماعی
پست الکترونیک : drahmani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/drahmani/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/DonyaRahmani
تلفن داخلی : 84063357
khosh2.jpg نام : فرید
نام خانوادگی: خوش الحان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : khoshalhan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.khoshalhan.com/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FariedKhoshalhan
تلفن داخلی : 84063347
hamidi121.jpg نام : حجت اله
نام خانوادگی: حمیدی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
پست الکترونیک : h_hamidi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/h_hamidi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HojatollahHamidi
تلفن داخلی : 88465030 داخلی 109
hoseini.jpg نام : سید جواد
نام خانوادگی: حسینی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: سیستم های اقتصادی اجتماعی
پست الکترونیک : hosseininezhad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.hosseininezhad.com/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedJavadHosseininezhad
تلفن داخلی : 84063342
hoseini2.jpg نام : منیره
نام خانوادگی: حسینی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
پست الکترونیک : hosseini(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseini/index.html
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MonierehHosseini
تلفن داخلی : 84063362
tarokh.jpg نام : محمد جعفر
نام خانوادگی: تارخ
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی فناوری اطلاعات
پست الکترونیک : mjtarokh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://wp.kntu.ac.ir/mjtarokh/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MohammadJafarTarokh
تلفن داخلی : 88465030
hadad.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: اصل حداد
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی مالی
پست الکترونیک : ahadad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : *****
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AhmadAsalHadad
تلفن داخلی : 84063374
ebrahimi.jpg نام : سید بابک
نام خانوادگی: ابراهیمی
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی مالی
پست الکترونیک : b_ebrahimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/b_ebrahimi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/SeyedBabakEbrahimi
تلفن داخلی : 84063341
aghaie2.jpg نام : عبدالله
نام خانوادگی: آقایی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : aaghaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : *****
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AbdollahAghaei
تلفن داخلی : 84063363
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.