فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 23 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
اساتید
najafi4.jpg نام : امير عباس
نام خانوادگی: نجفي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي مالي
پست الکترونیک : aanajafi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/aanajafi
رزومه علمی : دانشگاه صنعتي شريف
تلفن داخلی : بهمن 1388
mirzaee.jpg نام : مجيد
نام خانوادگی: ميرزائي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي مالي
پست الکترونیک : majidmirzaee(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : دانشگاه تهران
تلفن داخلی :
mohamadi.jpg نام : شهريار
نام خانوادگی: محمدي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : mohammadi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/mohammadi/
رزومه علمی : دانشگاه سالفورد انگلستان
تلفن داخلی : 1384
golami.jpg نام : سعيده
نام خانوادگی: غلامي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : s_gholami(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~s.gholami
رزومه علمی : دانشگاه تربيت مدرس
تلفن داخلی : 1388
alizadeh.jpg نام : سميه
نام خانوادگی: عليزاده
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : s_alizadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/s_alizadeh
رزومه علمی : دانشگاه علم وصنعت
تلفن داخلی : 1387
samimi.jpg نام : یاسر
نام خانوادگی: صمیمی
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : y_samimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~y.samimi
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/YaserSamimi
تلفن داخلی : 377
safaie.jpg نام : ناصر
نام خانوادگی: صفايي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : nsafaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~safaie
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
Dr Shahriyari.jpg نام : حمید
نام خانوادگی: شهریاری
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : hshahriari(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی :
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamidShahriari
تلفن داخلی : 376
shafaee.jpg نام : رسول
نام خانوادگی: شفايي
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : shafaei(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~shafaei
رزومه علمی : دانشگاه UMIST انگلستان
تلفن داخلی : 1376
salmanzade.jpg نام : حامد
نام خانوادگی: سلمان زاده
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : h.salmanzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~h.salmanzadeh
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/HamedSalmanzadeh
تلفن داخلی : 468
satak.JPG نام : مصطفی
نام خانوادگی: ستاک
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : setak(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~setak
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/MostafaSetak
تلفن داخلی : 373
roghaniyan.JPG نام : عماد
نام خانوادگی: روغنیان
مرتبه علمی : دانشیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : e_roghanian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~e_roghanian
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/EmadRoghanian
تلفن داخلی : 348
ramezanian.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: رمضانيان
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : ramezanian(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ramezanian
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
rahmani4.jpg نام : دنيا
نام خانوادگی: رحماني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : drahmani(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~drahmani
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
khosh2.jpg نام : فرید
نام خانوادگی: خوش الحان
مرتبه علمی : استادیار
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : khoshalhan(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.khoshalhan.com/
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/FariedKhoshalhan
تلفن داخلی : 347
hamidi121.jpg نام : حجت اله
نام خانوادگی: حميدي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : h_hamidi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/h_hamidi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hoseini.jpg نام : سيد جواد
نام خانوادگی: حسيني نژاد
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: سيستم هاي اقتصادي اجتماعي
پست الکترونیک : hosseininezhad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://www.hosseininezhad.com/
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
hoseini2.jpg نام : منيره
نام خانوادگی: حسيني
مرتبه علمی : دانشيار
گروه آموزشی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : hosseini(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/hosseini/index.html
رزومه علمی : دانشگاه تربيت مدرس
تلفن داخلی : 1389
tarokh.jpg نام : محمد جعفر
نام خانوادگی: تارخ
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسي فناوري اطلاعات
پست الکترونیک : mjtarokh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://sahand.kntu.ac.ir/~mjtarokh
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 1374
bashirzade.jpg نام : رضا
نام خانوادگی: بشيرزاده
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي مالي
پست الکترونیک : rbashirzadeh(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/rbashirzadeh/
رزومه علمی : دانشگاه ايالتي آيوا آمريكا
تلفن داخلی : 1382
hadad.jpg نام : احمد
نام خانوادگی: اصل حداد
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي مالي
پست الکترونیک : ahadad(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~ahadad
رزومه علمی :
تلفن داخلی : 1372
ebrahimi.jpg نام : سيد بابك
نام خانوادگی: ابراهيمي
مرتبه علمی : استاديار
گروه آموزشی: مهندسي مالي
پست الکترونیک : b_ebrahimi(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/b_ebrahimi
رزومه علمی :
تلفن داخلی :
aghaie2.jpg نام : عبدالله
نام خانوادگی: آقایی
مرتبه علمی : استاد
گروه آموزشی: مهندسی صنایع
پست الکترونیک : aaghaie(at-sign)kntu.ac.ir
وب سایت شخصی : https://profile.kntu.ac.ir/~aaghaie
رزومه علمی : http://cv.kntu.ac.ir/AbdollahAghaei
تلفن داخلی : 363
<<   <  1  >   >>  
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.