فارغ التحصيلان دكتري

 

نام و نام خانوادگي: نورالدين دبيري

استاد راهنما:آقاي دكتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصيلي:91/6/29

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: جواد سرور

استاد راهنما:آقاي دكتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصيلي:91/4/12

چكيده رساله دكتري


 

 

نام و نام خانوادگي: ياسر صميمي

استاد راهنما:آقاي دكتر عبداله آقائي

سال فارغ التحصيلي:89/12/18

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: منا احمدي راد

استاد راهنما:آقاي دكتر فريد خوش الحان

سال فارغ التحصيلي:92/11/30

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: شروين اسدزاده

استاد راهنما:آقاي دكتر عبداله آقائي

سال فارغ التحصيلي:92/3/20

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: فرهاد اعتباري

استاد راهنما:آقاي دكتر عبداله آقائي

سال فارغ التحصيلي:92/3/18

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: سيما غايب لو

استاد راهنما:آقاي دكتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصيلي:93/12/13

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: محمدرضا نباتچيان

استاد راهنما:آقاي دكتر حميد شهرياري

سال فارغ التحصيلي:92/11/2

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: رضا مروتدار

استاد راهنما:آقاي دكتر عبداله آقائي

سال فارغ التحصيلي:92/6/31

چكيده رساله دكتري

 

نام و نام خانوادگي: ارد احمدي

استاد راهنما:آقاي دكتر حميد شهرياري

سال فارغ التحصيلي:94/4/20

چكيده رساله دكتري

 

نام و نام خانوادگي: حسين كريمي

استاد راهنما:آقاي دكتر مصطفي ستاك

سال فارغ التحصيلي:94/5/5

چكيده رساله دكتري 

نام و نام خانوادگي: اميرحسين شكوهي

استاد راهنما:آقاي دكتر حميد شهرياري

سال فارغ التحصيلي:93/11/27

چكيده رساله دكتري

 


نام و نام خانوادگي: طاهر كلانتري

استاد راهنما:آقاي دكتر فريد خوش الحان

سال فارغ التحصيلي:96/11/4

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: حسين عباسي مهر

استاد راهنما:آقاي دكتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصيلي:95/12/22

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: امير جليلوندنژاد

استاد راهنما:آقاي دكتر رسول شفائي

سال فارغ التحصيلي:95/9/16

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: علي چراغعلي خاني

استاد راهنما:آقاي دكتر شهريار محمدي

سال فارغ التحصيلي:96/6/25

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: روجيار پيرمحمدياني

استاد راهنما:آقاي دكتر شهريار محمدي

سال فارغ التحصيلي:96/6/25

چكيده رساله دكتري

 

 

نام و نام خانوادگي: سعيد علائي

استاد راهنما:آقاي دكتر مصطفي ستاك

سال فارغ التحصيلي:96/6/26

چكيده رساله دكتري

 

 

 
 
 
 نام و نام خانوادگي: مجتبي حاجيان حيدري

استاد راهنما:آقاي دكتر عبداله آقائي

سال فارغ التحصيلي:97/6/24

 
 
 
 
نام و نام خانوادگي: اشكان مزدگير

استاد راهنما:آقاي دكتر رسول شفائي

سال فارغ التحصيلي:97/6/25

 

 
 
 
 
 نام و نام خانوادگي: علي ندائي

استاد راهنما:آقاي دكتر اميرعباس نجفي

سال فارغ التحصيلي:96/6/26

چكيده رساله دكتري

 

 

 

 
 
      نام و نام خانوادگي: ميثم صادقي لاهيجاني

استاد راهنما:آقاي دكتر عماد روغنيان

سال فارغ التحصيلي:97/10/17


 

 
                       نام و نام خانوادگي: علي اصغر يحيي تبار عربي

استاد راهنما:آقاي دكتر اميرعباس نجفي

سال فارغ التحصيلي:97/10/26

 

 

 
 
نام و نام خانوادگي: رضا علائي

استاد راهنما:آقاي دكتر مصطفي ستاك

سال فارغ التحصيلي:97/11/29 

 

 

 
 
نام و نام خانوادگي: الهام نبي پور افروزي

استاد راهنما:آقاي دكتر عبداله آقائي

سال فارغ التحصيلي:97/11/02


 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
8773
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.