فارغ التحصيلان دكتري

 

نام و نام خانوادگی: نورالدین دبیری

استاد راهنما:آقای دکتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصیلی:1391/6/29

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: جواد سرور

استاد راهنما:آقای دکتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصیلی:1391/4/12

چکیده رساله دکتری


 

 

نام و نام خانوادگی: یاسر صمیمی

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:1389/12/18

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: منا احمدی راد

استاد راهنما:آقای دکتر فرید خوش الحان

سال فارغ التحصیلی:1392/11/30

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: شروین اسدزاده

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:1392/3/20

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: فرهاد اعتباری

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:1392/3/18

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: سیما غایب لو

استاد راهنما:آقای دکتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصیلی:1393/12/13

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا نباتچیان

استاد راهنما:آقای دکتر حمید شهریاری

سال فارغ التحصیلی:1392/11/2

چکیده رساله دکتری

 

 

نام و نام خانوادگی: رضا مروتدار

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:1392/6/31

چکیده رساله دکتری

 

نام و نام خانوادگی: ارد احمدی

استاد راهنما:آقای دکتر حمید شهریاری

سال فارغ التحصیلی:1394/4/20

چکیده رساله دکتری

 

نام و نام خانوادگی: حسین کریمی

استاد راهنما:آقای دکتر مصطفی ستاک

سال فارغ التحصیلی:1394/5/5

چکیده رساله دکتری

 

نام و نام خانوادگی: امیرحسین شکوهی

استاد راهنما:آقای دکتر حمید شهریاری

سال فارغ التحصیلی:1393/11/27

چکیده رساله دکتری

__________________________________________________ 

 


نام و نام خانوادگی: طاهر کلانتری

استاد راهنما:آقای دکتر فرید خوش الحان

سال فارغ التحصیلی:1396/11/4

چکیده رساله دکتری

 
__________________________________________________ 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین عباسی مهر

استاد راهنما:آقای دکتر محمدجعفر تارخ

سال فارغ التحصیلی:1395/12/22

چکیده رساله دکتری

 
__________________________________________________ 

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر جلیلوندنژاد

استاد راهنما:آقای دکتر رسول شفائی

سال فارغ التحصیلی:1395/9/16

چکیده رساله دکتری

 
__________________________________________________ 

 

 

نام و نام خانوادگی: علی چراغعلی خانی

استاد راهنما:آقای دکتر شهریار محمدی

سال فارغ التحصیلی:1396/6/25

چکیده رساله دکتری

__________________________________________________ 

 

 

نام و نام خانوادگی: روجیار پیرمحمدیانی

استاد راهنما:آقای دکتر شهریار محمدی

سال فارغ التحصیلی:1396/6/25

چکیده رساله دکتری

__________________________________________________ 

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید علائی

استاد راهنما:آقای دکتر مصطفی ستاک

سال فارغ التحصیلی:1396/6/26

چکیده رساله دکتری

__________________________________________________ 

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی حاجیان حیدری

استاد راهنما:آقای دکتر عبداله آقائی

سال فارغ التحصیلی:1397/6/24

چکیده رساله دکتری 
__________________________________________________
 
 
نام و نام خانوادگی: اشکان مزدگیر

استاد راهنما:آقای دکتر رسول شفائی

سال فارغ التحصیلی:1397/6/25

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________ 
علی اصغر آهنگران

استاد راهنما: آقای دکتر شهربار محمدی

سال فارغ التحصیلی: 1396/11/16

چکیده رساله دکتری 
__________________________________________________ 
عاطفه حسن پور

استاد راهنما: آقای دکتر عماد روغنیان

سال فارغ التحصیلی: 1400/06/31

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________ 
 
 
 
محمد مهدی والی سیر

استاد راهنما: آقای دکتر حمید شهریاری

سال فارغ التحصیلی: 1401/05/03

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________ 
 
 
 
شیوا جلالی اورزمان

استاد راهنما: خانوم دکتر منیره حسینی

سال فارغ التحصیلی1397/06/27

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________ 
 
 
 
مهدی یادگاری

استاد راهنما: آقای دکتر شهریار محمدی

سال فارغ التحصیلی: 

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
 
 
اشکان مزدگیر

استاد راهنما: آقا دکتر رسول شفایی

سال فارغ التحصیلی: 1397/06/20

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________ 
شیوا جلالی اورزمان

استاد راهنما: خانم دکتر منیره حسینی

سال فارغ التحصیلی: 1397/06/27

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________ 
 
یوسف شمس تبار

استاد راهنما: آقای دکتر حمید شهریاری

سال فارغ التحصیلی: 1401/11/16

چکیده رساله دکتری
________________________________________________ 
 
امیر اقسامی

استاد راهنما: آقای دکتر یاسر صمیمی

سال فارغ التحصیلی: 1401/11/26

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________ 

 
 
فاطمه باقری

استاد راهنما: آقای دکتر محمدجعفرتارخ

سال فارغ التحصیلی: 1400/04/19

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
حمید تیکنی

استاد راهنما: آقای دکتر مصطفی ستاک

سال فارغ التحصیلی: 1399/11/19

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
 
 
ناصر حبیبی فر

استاد راهنما: آقای دکتر سلمان زاده

سال فارغ التحصیلی: 1401/06/27

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
حسین حیدریان بایگی

استاد راهنما: آقای دکتر رمضانیان

سال فارغ التحصیلی: 1401/11/26

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
زینب خلج

استاد راهنما: آقای دکتر آقایی

سال فارغ التحصیلی: 1400/10/11

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
 
حامد دانش وری

استاد راهنما: آقای دکتر رسول شفایی

سال فارغ التحصیلی: 1401/06/28

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
فاطمه رضائی

استاد راهنما: آقای دکتر نجفی

سال فارغ التحصیلی: 1400/06/29

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
محمدرضا زارع

استاد راهنما: آقای دکتر آقایی

سال فارغ التحصیلی: 1399/11/18

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
 
عبداله شریفی

استاد راهنما: آقای دکتر آقایی

سال فارغ التحصیلی: 1400/11/24

چکیده رساله دکتری
__________________________________________________
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/07/11
تعداد بازدید:
1938
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.