خدمات دانشجویان
امور/فعالیت نرم افزار/سامانه   نام شرکت ادمین تلفن ایمیل
آموزشی گلستان - آموزشی https://golestan.kntu.ac.ir نوپرداز اصفهان خانم اکبری 84064455 asieh[at-sign]kntu.ac.ir
  وب سایت دانشگاه(درسا) https://kntu.ac.ir پاسکال سیستم آقای مشرفی 84064453 moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir
  پورتال دانشگاه http://portal.kntu.ac.ir نت رایز آقای مشرفی 84064453 moshrefi[at-sign]kntu.ac.ir
  انتشارات-کتابفروشی https://press.kntu.ac.ir سینا وب آقای صالحی 88881052 libhs[at-sign]kntu.ac.ir
  سامانه دروس https://vc.kntu.ac.ir گروه فنی و مهندسی فناوری اطلاعات پردیس آقای پورفرید(آموزش مجازی) 84064264 sasanpourfarid[at-sign]gmail.com
  پورتال مرکز رشد https://mgmroshd.kntu.ac.ir نوآوران توسعه وندا آقای علیپور 84064411 roshd[at-sign]kntu.ac.ir
  انتشارات-کتابفروشی https://publication.kntu.ac.ir/ شریف پردازشگر دانش (سیناوب) آقای صالحی 84064431-88881052 publication[at-sign]kntu.ac.ir
  سامانه همانندجویی پایان نامه ها https://tik.irandoc.ac.ir ایرانداک خانم علی نیا 84064434 ralinia[at-sign]alborz.kntu.ac.ir
  سامانه ثبت پایان نامه ها https://sabt.irandoc.ac.ir ایرانداک خانم علی نیا 84064434 lib[at-sign]kntu.ac.ir
  نرم افزار مدیریت پایگاههای سیمرغ http://libportal.kntu.ac.ir شرکت نرم افزار و سخت افزار ایرانیان (نوسا) خانم علی نیا 84064434 lib[at-sign]kntu.ac.ir
  پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه https://iranpaper.ir ایران پیپر خانم علی نیا 84064434 ralinia[at-sign]alborz.kntu.ac.ir
  ایمیل - دانشجویان https://email.kntu.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آقای امینی 84064456 amini[at-sign]kntu.ac.ir
 فراموشی کلمه عبور ایمیل
https://kntu.ac.ir/page-itc96/fa/49/form/pId9513
مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   
  پردازش موازی HPC http://iranhpc.kntu.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آقای قلی پور 84064457 f.gholipour@alborz.kntu.ac.ir
  سامانه تجهیزات آزمایشگاهی https://bit.kntu.ac.ir   خانم نوری(ارتباط با صنعت) 84064402 rairono[at-sign]kntu.ac.ir
  سامانه جلسات مجازی https://meet.kntu.ac.ir مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی خانم شاه محمدی 84064458 shahmohammadi[at-sign]kntu.ac.ir
دانشجویی اتوماسیون رفاهی - خوابگاه https://refahi.kntu.ac.ir داده کاوان اندیشه برتر آقای امیرحاجلو، آقای داودزاده 84064305 labbafi[at-sign]alborz.kntu.ac.ir
  اتوماسیون رفاهی - تغذیه https://refahi.kntu.ac.ir داده کاوان اندیشه برتر آقای عباسی(امور دانشجویی) 84064332 gr.abbasi[at-sign]alborz..kntu.ac.ir
  آموزش مجازی https://vumaster.kntu.ac.ir گروه فنی و مهندسی فناوری اطلاعات پردیس آقای پورفرید(آموزش مجازی) 84064264 sasanpourfarid[at-sign]gmail.com
تاریخ به روز رسانی:
1402/01/27
تعداد بازدید:
129012
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.