دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۴/۳/۵
|English
. اعضاء محترم هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع
. دانشكده مهندسي صنايع
. دانشكده مهندسي صنايع
  • 1
  • 2
  • 3
اخبار و اطلاعیه های دانشکده
سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت
سيزدهمين كنفرانس بين المللي مديريت
قابل توجه متقاضيان دوره دكتراي سال 1394
قابل توجه متقاضيان دوره دكتراي سال 1394
گزارش برگزاري سمينار پژوهشي رايانش نرم
برگزاري سمينارپژوهشي رايانش نرم
اطلاع رساني برگزاري سمينار پژوهشي با عنوان"رايانش نرم"
برگزاري سمينار پژوهشي با عنوان"رايانش نرم"
گزارش بازديد از بانك آينده
گزارش بازديد از بانك آينده
برگزاري سمينار پژوهشي با عنوان "زمينه هاي پژوهشي جديد در مديريت زنجيره تامين"
سمينار پژوهشي با عنوان "زمينه هاي پژوهشي جديد در مديريت زنجيره تامين"
انجمن فارغ التحصيلان دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه خواجه نصير
انجمن فارغ التحصيلان دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه خواجه نصير
معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي صنايع در نظر دارد نسبت به برگزاري چند بازديد در قالب تور تعالي برگزاركند
معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي صنايع در نظر دارد نسبت به برگزاري چند بازديد در قالب تور تعالي برگزاركند
گزارش بازديد از شركت واگن سازي
گزارش بازديد از شركت واگن سازي
...آرشیو اخبار
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology