محل تشكيل كلاس ها كجا است؟
محل تشكيل كلاس ها در دانشكده هاي مربوطه در هر ترم تحصيلي مطابق جدول اعلامي در دانشكده خواهد بود.
تعداد بازدید:
6097
تاریخ:
1398/04/23

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.