دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۷
|English
اساتيد
عماد
عماد نام :
روغنيان نام خانوادگی :
دانشيار مرتبه علمی :
برنامه ريزي و تحليل سيستمها- MBA گروه آموزشی :
http://sahand.kntu.ac.ir/~e_roghanian لینک سایت شخصی :
e_roghanian(at-sign)kntu.ac.ir پست الکترونیک :
دانشگاه علم و صنعت اطلاعات بیشتر :
سوابق تحصيلي :
 
دكترا: مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت تهران 
كارشناسي ارشد: مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت تهران
كارشناسي: مهندسي صنايع از دانشگاه صنعتي اصفهان

گرايش (هاي) تخصصي:زنجيره تامين و لجستيك ، مديريت پروژه ، ارزيابي عملكرد

زمينه‌هاي مورد علاقه براي‌ كارهاي مشاوره صنعتي و امورپژوهشي:زنجيره تامين و لجستيك (طراحي و ارزيابي( ، مديريت و كنترل پروژه (پياده سازي سيستمهاي مديريت و كنترل پروژه)، ارزيابي عملكرد و مهندسي كيفيت ( شامل تكنهيكهاي QFD،FMEA،5S،SPCو ...) بررسي عدم قطعيت در تحليلهاي مرتبط با مهندسي صنايع (فازي و استوكستيك)، برگزاري دوره هاي نرم افزاري تخصصي مهندسي صنايع

.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology