دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۹۶/۱/۷
|English
اساتيد
مصطفي
مصطفي نام :
ستاك نام خانوادگی :
دانشيار مرتبه علمی :
برنامه ريزي و تحليل سيستمها - MBA گروه آموزشی :
http://sahand.kntu.ac.ir/~setak لینک سایت شخصی :
setak(at-sign)kntu.ac.ir پست الکترونیک :
دانشگاه تربيت مدرس اطلاعات بیشتر :
سوابق تحصيلي :
دكترا: مهندسي صنايع  از دانشگاه تربيت مدرس 
كارشناسي ارشد: مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت 
كارشناسي: مهندسي صنايع (تحليل سيستمها) از دانشگاه صنعتي شريف

     wp.kntu.ac.ir/setak

گرايش (هاي) تخصصي: مديريت زنجيره تأمين - حمل ونقل و موجودي 

عضويت در انجمن‌هاي علمي داخلي و خارجي: عضو هيات تحريريه مجله بررسي هاي بازرگاني - عضو پيوسته انجمن آموزش مهندسي ايران       

.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity of technology