قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی ورودی 1402

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد الکترونیکی ورودی 1402

دانشجویان ورودی 1402 درصورتیکه تاکنون جهت ثبت نام حضوری به دانشکده مراجعه نکرده باشند.

 مجاز به انتخاب واحد ترم دوم و ادامه تحصیل نمی باشند.

حداکثر تا حذف واضافه( 7 اسفندماه) نسبت به تایید حضوری مدارک و انتخاب واحد اقدام نمایید در غیراینصورت

 آموزش هیچ مسوولیتی جهت ادامه تحصیل دانشجو ندارد.

تعداد بازدید:
186
تاریخ:
1402/11/17