بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع از نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی ایران
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به همراهی ریاست محترم دانشکده مهندسی صنایع و معاون محترم پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع و تعدادی از همکاران دانشکده از نمایشگاه بین المللی صنعت لوازم خانگی ایران(هامکس) که از تاریخ 3 آبان ماه 1402 الی 6 آبان ماه 1402 برگزار گردید.
 
 
تعداد بازدید:
124
تاریخ:
1402/08/21