اتمام کارگاه آموزشی "چگونه یک یادگیرنده چابک باشیم؟"
کارگاه آموزشی  "چگونه یک یادگیرنده چابک باشیم؟" در تاریخ 1401/12/04 روز پنجشنبه به اتمام رسید و با حضور معاون محترم پژوهشی آقای دکتر حسینی نژاد از آقای مهندس محمودی تقدیر و تشکر گردید.
 
 
تعداد بازدید:
147
تاریخ:
1401/12/06