فراخوان کار دانشجویی تخصصی در امور پژوهش و فناوری

 

دفتر معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع جهت انجام امور پژوهش نیاز به 2 دانشجو با مهارتهای زیر دارد:

1-         سرویس و نگهداری کامپیوترها

2-         آشنایی با فتوشاپ

3-         امور ارتباط با صنعت

متقاضیان درخواست خود را به آدرس ایمیل rairoaps@saba.kntu.ac.ir ارسال نمایند و یا با شماره  84063369 تماس حاصل فرمایند.

 
تعداد بازدید:
117
تاریخ:
1401/06/20

بازگشت