کارآموزی تابستان 1401

 
نشجویان گرامی

1. پذیرش درخواست کارآموزی در نیمسال تابستان 1400-1401 ازشنبه 21 خرداد ماه آغاز شده و تا 15 تیر ماه ادامه دارد. لازم بذکر است که این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

3. جهت راهنمایی اخذ واحد کارآموزی در نیمسال تابستان 1400-1401 به سایت دانشکده ، بخش معاونت پژوهشی مراجعه فرمایید. آدرس کامل :

معاونت پژوهشی à ارتباط با صنعت à کارآموزی

 
                دستورالعمل کارآموزی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر در تابستان  

1) پذیرش درخواست کارآموزی از اول خرداد ماه آغاز شده و دانشجویان قبل از اخذ واحد کارآموزی باید حداقل 100 واحد درسی را گذرانده باشند.

2) دانشجویان در صورت توافق با سازمان ها، قبل از اقدام به اخذ واحد، ملزم به ارائه نامه موافقت کارآموزی از طرف سازمان مربوطه می باشند.

3) دانشجویان قبل از مراجعه به واحد ارتباط با صنعت بایدتکمیل شده فرم پیش ثبت نام شماره 1 وفرم پیش ثبت نام شماره 2 را به همراه داشته باشند.

4) دانشجو باید فرم "تاییدیه شروع به کار" را بلافاصله بعد از شروع کارآموزی توسط محل کارآموزی تکمیل و حداکثر تا یک هفته از تاریخ شروع کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده تحویل نماید.

5) دانشجو ملزم است نسبت به هماهنگی با استاد راهنمای کارآموزی که از طرف واحد ارتباط با صنعت معرفی می­گردد، قبل از اقدام به شروع کارآموزی، حین کارآموزی و بعد از آن برای اقدام به تهیه گزارش حسب نظر استاد اقدام لازم را انجام نماید. عدم مراجعه در وقت لازم و هماهنگی با استاد باعث اشکال در کسب نمره کارآموزی می گردد.

6) دانشجو موظف است فرم های گزارش هفتگی (3)، ارزیابی دانشجو از محل کارآموزی (4) و ارزیابی سرپرست کارآموزی (5) که ممهور به مهر سازمان است را به همراه گزارش جامع کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده تحویل نماید.

7) گواهی انجام کارآموزی توسط سازمان یا شرکت یا ... که دانشجو در آن اقدام به گذارندن دوره کارآموزی نموده با سربرگ و مهر مدیر ارشد آن واحد صادر و در آن علاوه بر مشخصات دانشجو، تاریخ شروع و پایان کارآموزی و نام سرپرست کارآموزی دانشجو در واحد و همچنین نظرات دیگر واحد در مورد کارآموز اعلام می گردد. نقص در گواهی کارآموزی موجب عدم پذیرش و تحویل مدارک توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشکده می شود.

8) زمان تحویل مدارک کارآموزی شامل: گواهی انجام کارآموزی، فرم های تکمیل شده و گزارش کامل کارآموزی (و فایل آن) به دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشکده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 15 شهریورماه می باشد و پس از آن هیچ گونه تحویل یا تکمیل مدارک انجام نمی گردد و واضح است نمره دانشجو در این درس مردود اعلام می گردد.

9) دانشجویان با دستورالعمل ذیل نسبت به تهیه فایل گزارش کامل کارآموزی اقدام و در موعد تحویل مدارک در یک لوح فشرده که مشخصات دانشجو و نام محل کارآموزی و استاد بر روی آن ثبت شده باشد، به دفتر پژوهش ارتباط با صنعت دانشکده تحویل نمایند. در صورتی که با نظر استاد راهنمای کارآموزی گزارش مکتوب کارآموزی لازم است بایستی نسبت به چاپ و مجلد نمودن گزارش طبق نظر استاد راهنما اقدام لازم را معمول دارند.

تهیه فایل های گزارش:

a. دانشجو موظف است گزارش را با فرمت WORD 2007 تهیه و سپس با به فرمت PDF تبدیل نماید. تصاویر و نمودارها و نقشه ها و ... با فرمت JPG تهیه و به انتهای فایل PDF اضافه گردد.

b. نام فایل WORD و PDF به صورت ذیل می باشد.

KAR_X_Student Name_YYMMDD-YYMMDD

c. به جای X واحد کارآموزی

d. به جای Student Name نام و نام خانوادگی دانشجو به انگلیسی

e. به جای YY_MM_DD به ترتیب تاریخ شروع و پایان کارآموزی

f. لازم است نام کلیه فایل ها به انگلیسی بوده و در یک پوشه به همین نام ذخیره و با مدارک ذکر شده در پایان کارآموزی تحویل دفتر ارتباط با صنعت دانشکده شود.

10) در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا تماس با دانشکده توسط دانشجو و یا مسوولین واحد کارآموزی می توانند با شماره 84063350 - شماره واتز آپ 09013660173 -دفتر  ارتباط با صنعت دانشکده صنایع(خانم عمویی)09013660173 و یا نمابر 88674858 مرتبط باشند.

دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت دانشکده

تعداد بازدید:
236
تاریخ:
1401/03/21

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.