دانشجو: فاطمه احسانی استاد راهنما:دکتر منیره حسینی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دکتری

عنوان:

مدلی جهت پیش بینی نرخ تبدیل در بازارهای اینترنتی با استفاده از یک الگوریتم دسته بندی تجمعی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

فاطمه احسانی

استاد راهنما:

خانم دکتر منیره حسینی

استاد ممتحن داخلی:

آقای دکتر محمد جعفر تارخ

آقای دکتر حجت الله حمیدی

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر محمد فتحیان (دانشگاه علم و صنعت ایران)

آقای دکتر سید کمال چهارسوقی (دانشگاه تربیت مدرس)

تاریخ: سه شنبه ، 9 شهریور ماه 1400

ساعت: 11

مکان: بصورت غیر حضوری

تعداد بازدید:
526
تاریخ:
1400/06/08

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.