معرفی صندوق

 

  
 سوره بقره                                                                                             
 
صندوق قرض­ الحسنه حضرت وليعصر (عج) دانشكده مهندسي صنايع در تيرماه 1392 توسط تعدادي از اعضاي هيات علمي و كارمندان دانشگاه تشكيل شد و در دومين سال فعاليت خود موسسين تصميم گرفتند فعاليت عضوگيري از كاركنان رسمي، پيماني، قراردادي و شركتي فعال در دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي توسعه يابد.

در جلسه مجمع عمومي مورخ 24/6/93 افراد ذيل به مدت 2 سال به عضويت هيأت مديره صندوق بر طبق اساسنامه برگزيده شدند.

در اين جلسه اساسنامه و آيين نامه اجرائي صندوق مورد بازنگري قرار گرفته و به تصويب رسيد.

 

آقاي مهندس مهدي لبافي

از دانشكده مهندسي صنايع به سمت رئيس هيأت مديره (مسوول صندوق)

آقاي دكتر عماد روغنيان

از دانشكده مهندسي صنايع به سمت نايب رئيس هيأت مديره

آقاي علي اصغر عليزاده

از دانشكده نقشه برداري به سمت خزانه ­دار (حسابدار مسوول)

آقاي دكتر محمدجعفر تارخ

از دانشكده مهندسي صنايع عضو هيأت مديره

خانم فرشته جانمحمدي

از سازمان مركزي دانشگاه عضو هيأت مديره

خانم فرناز سپهرخ

از دانشكده مهندسي صنايع به سمت بازرس هيأت مديره

 
 

موارد قابل توجه:

1-    طبق اساسنامه عضو صندوق فقط از اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي مي تواند باشد.

2-    طبق اساسنامه كليه اعضاي صندوق از طريق بازرس حق نظارت دارند.

3-    طبق مصوبه هيأت مديره براي سال 1393 حداقل سپرده ثابت (حق عضويت اوليه) مبلغ سه ميليون ريال و سپرده متغيير (حق عضويت ماهيانه) مبلغ سيصد هزار ريال مي باشد. واضح است در صورتي كه اعضا بخواهند مبلغ بالاتري را به عنوان حق عضويت پرداخت نمايند مختار هستند.

4-    طبق اساسنامه پرداخت وجه نقد به اعضاي هيأت مديره و صندوق مجاز نبوده و كليه كسورات شامل حق عضويت و بازپرداخت وام اعضا از طريق مديريت مالي دانشگاه انجام مي­گردد.

5-    شماره حساب جاري  723674388   بانك كشاورزي شعبه دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي براي دريافت وجوه مي باشد.

 

تلفن تماس مسوول صندوق:                                  84064306

نمابر:                                                             88674858

ايميل:                                labbafi (@) alborz.kntu.ac.ir

 

تلفن تماس بازرس هيأت مديره:                              84063385

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1393/09/01
تعداد بازدید:
8401
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.