دانشجو: سینا داور استاد راهنما: دکتر محمد شهریاری

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

امکان سنجی پیاده سازی اینترنت اشیاء در حوزه سلامت الکترونیک

نام و نام خانوادگی دانشجو:

سینا داور 

استاد راهنما:

آقای دکترشهریار محمدی


استاد ممتحن داخلی:

آقای دکتر حجت الله حمیدی 

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر داوود کریم زادگان 

تاریخ: چهارشنبه مورخ 14 آذرماه 1400

ساعت: 10 صبح

مکان: غیرحضوری

Review:
91
Date:
1400/09/24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.