تکمیل پرسش نامه توسط دانشجویان
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
در خصوص استفاده از تجربیات آموزش های الکترونیکی در دوران پاندمی بیماری کرونا و بهره برداری از آن برای دوران پسا کرونا، تکمیل پرسش نامه زیر، توسط دانشجویان گرامی، بسیار حائز اهمیمت است. 
لذا با توجه به فرصت تکمیل اطلاعات تا پایان روز 26 آذرماه 1400، خواهشمند است از طریق لینک زیر، به پرسش نامه پاسخ دهید:
 
https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C- 
 
 
Review:
149
Date:
1400/09/24
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.