دانشجو: محمدامین منادی استاد راهنما: دکتر امیرعباس نجفی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان:

مدل انتخاب سبدسرمایه گذاری مبتنی بر پیش بینی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان

نام و نام خانوادگی دانشجو:

محمدامین منادی 

استاد راهنما:

دکتر امیرعباس نجفی

تاریخ: چهارشنبه مورخ 31 شهریور 1400 

مکان: غیر حضوری

Review:
105
Date:
1400/08/17
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.