دانشجو: حمید محمدی استاد راهنما: دکتر مجید میرزایی قرانی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان:

بررسی ارتباطات بین بازارهای مالی با استفاده از روش های خطی و غیر خطی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

حمید محمدی 

استاد راهنما:

دکتر مجید میرزایی قرانی

تاریخ: چهارشنبه مورخ 31 شهریور 1400 

مکان: غیر حضوری

Review:
110
Date:
1400/08/17
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.