دانشجو: محمدرضا قدیم پور استاد راهنما: دکتر سید بابک ابراهیمی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان:

ارائه مدلی برای شناسائی روندهای بازار سهام با استفاده از یادگیری عمیق

نام و نام خانوادگی دانشجو:

محمدرضا قدیم پور 

استاد راهنما:

دکتر سید بابک ابراهیمی

تاریخ: چهارشنبه مورخ 31 شهریور 1400 

مکان: غیر حضوری

Review:
127
Date:
1400/08/17
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.