صورتجلسه اولین جلسه مجمع عمومی شاخه مهندسی صنایع انجمن فارغ التحصیلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اولین انتخابات هیئت رئیسه و بازرس شاخه مهندسی صنایع انجمن
فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با حضور رئیس دانشکده جناب
آقای دکتر ستاک، در تاریخ 13 شهریورماه
1400 به صورت مجازی از ساعت 18 الی 21 برگزار گردید.
مهمترین موضوعات مطرح شده و تصمیمات متخذه به شرح ذیل می
باشد:

ü در ابتدا ریاست دانشکده ضمن خیر مقدم به حاضرین، اهمیت و ضرورت انجمن فارغ
التحصیلان را بر شمردند. ü آقای اشکان مزدگیر به ارائه گزارشی از فعالیت هیات موسس از زمان ایجاد تا زمان
برگزاری مجمع پرداخت. ü آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت شاخه انجمن دانش آموختگان دانشکده صنایع
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به اتفاق آراء به تصویب رسید. ü اعضای هیات رئیسه به ترتیب ( اشکان مزدگیر ، نیما وفایی ، محمد مولانوری، محمد
مهدی اسدی، زهرا خسروی، محمد سعید سلمانی، علی مالکی حقیقی ) و اعضای علی البدل
هیات رئیسه نیز به ترتیب (سید سعید علوی مقدم و سپیده بختیاری) انتخاب گردیدند. ü با توجه به انتخاب آقای محمد ملانوری به عنوان عضو هیات رئیسه، خانم سمانه
صبری بعنوان بازرس شاخه و خانم سپیده بختیاری نیز بعنوان بازرس علی البدل انتخاب
گردیدند.
Review:
333
Date:
1400/06/16
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.