دانشجو: سکینه لکزایی استاد راهنما: دکتر دنیا رحمانی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان:

مدلسازی مسئله ی مدیریت آوار در زنجیره تامین بشردوستانه در فضای عدم قطعیت

نام و نام خانوادگی دانشجو:

سکینه لکزایی

استاد راهنما:

خانم دکتر دنیا رحمانی

استاد ممتحن داخلی:

آقای  دکتر مصطفی ستاک

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر میرسامان پیشوایی (دانشگاه علم و صنعت)

تاریخ: 30 شهریور ماه 99

ساعت: 11:30

مکان: میدان ونک، دانشکده مهندسی صنایع، طبقه چهارم، اتاق جلسات

Review:
774
Date:
1399/07/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.