دانشجو: فاطمه رضایی استاد راهنما: دکتر امیرعباس نجفی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:

توسعه مدل زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن سنجه های ریسک

نام و نام خانوادگی دانشجو:

فاطمه رضایی

استاد راهنما:

آقای دکتر  امیرعباس نجفی

استاد ممتحن داخلی:

آقای دکتربابک ابراهیمی

آقای دکتر عماد روغنیان  

استاد مشاور:

آقای دکتررضا رمضانیان  

تاریخ: 27 مهرماه 99

ساعت: 13

مکان: میدان ونک، دانشکده مهندسی صنایع، طبقه چهارم، اتاق جلسات.

تعداد بازدید:
997
تاریخ:
1399/07/19

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.