دانشجو: فاطمه باقری استاد راهنما: دکتر محمد جعفر تارخ

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان:

تشخیص بیماری پوستی با استفاده از تحلیل گراف و یادگیری عمیق مبتنی بر تصاویر پزشکی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

فاطمه باقری

استاد راهنما:

آقای دکتر محمدجعفر تارخ

استاد ممتحن داخلی:

آقای دکتر یاسر صمیمی

آقای دکتر شهریار محمدی

تاریخ: 29/06/99

ساعت: 10

مکان: غیرحضوری

تعداد بازدید:
897
تاریخ:
1399/07/06

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.