دانشجو: نرجس وثوقی استاد راهنما: دکتر ناصر صفایی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان:

ارزیابی عملکرد پروژه های R-D با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها در شرایط عدم قطعیت

نام و نام خانوادگی دانشجو:

نرجس وثوقی

استاد راهنما:

آقای دکتر ناصر صفایی

استاد ممتحن داخلی:

خانم دکتر دنیا رحمانی

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر هادی صاحبی

تاریخ: 29/06/99

ساعت: 11:30

مکان: میدان ونک، دانشکده مهندسی صنایع، طبقه چهارم، اتاق جلسات

Review:
869
Date:
1399/07/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.