دانشجو: امیرحسین غریبی استاد راهنما: دکتر عماد روغنیان

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان:

طراحی شبکه زنجیره تامین تاب آور با در نظر گرفتن نگرشهای متفاوت به ریسک

نام و نام خانوادگی دانشجو:

امیرحسین غریبی

استاد راهنما:

آقای دکتر عماد روغنیان

استاد ممتحن داخلی:

آقای دکتر فرید خوش الحان

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر پرویز فتاحی

تاریخ: 31/06/99

ساعت: 9:30

مکان: میدان ونک، دانشکده مهندسی صنایع، طبقه چهارم، اتاق جلسات، نیمه حضوری

Review:
798
Date:
1399/07/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.