دانشجو: متین توتونی استاد راهنما: دکتر مجید میرزایی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان:

تخمین و پیش بینی روند قیمتی نفت های شاخص با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

آقای متین توتونی

استاد راهنما:

آقای دکتر مجید میرزایی

آقای دکتر سید بابک ابراهیمی (استاد مشاور)

استاد ممتحن داخلی:

آقای دکتر امیرعباس نجفی

تاریخ: 30/06/99

ساعت: 17

مکان: غیرحضوری

Review:
774
Date:
1399/07/06
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.