دانشجو: الهام خلج استاد راهنما: دکتر شهریار محمدی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان:

عقیده کاوی و تحلیل احساس در سطح ویژگی سند برای نظرات کاربران هتل ها

نام و نام خانوادگی دانشجو:

الهام خلج

استاد راهنما:

آقای دکتر شهریار محمدی

استاد ممتحن داخلی:

خانم دکتر منیره حسینی

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر مهرداد کارگری (دانشگاه تربیت مدرس) 

تاریخ: 25 شهریور 99

ساعت: 18

مکان: غیرحضوری

Review:
460
Date:
1399/06/25
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.