انتصاب رییس دانشکده

 طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر مصطفی ستاک به عنوان رئیس دانشکده صنایع منصوب گردید.

رئیس دانشگاه در این حکم با اشاره به همفکری با اساتید و کارشناسان مربوطه خواستار حفظ بیت المال و اجرای سیاست های کلان دانشگاه و تقویت نظم و انضباط و قانون مندی شده است.

همچنین دکتر یزدان دوست در نامه ای جداگانه از فعالیت های دکتر امیر عباس نجفی در طی مدت مسئولیت تقدیر بعمل آورده است.

Review:
223
Date:
1399/03/17
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.