دانشجو: بنت الهدی بیات _ استاد راهنما: دکتر احمد اصل حداد

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

طراحی سیستم و ساختاردهی به شاخص های کار شایسته بر اساس تئوری درآمد شناسی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

بنت الهدی بیات

استاد راهنما:

آقای دکتر احمد اصل حداد

استاد مشاور:

آقای دکتر مسعود میرزایی

استاد ممتحن داخلی:

خانم دکتر دنیا رحمانی

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر محمد جواد ثابت

تاریخ: 28 بهمن ماه 1398

ساعت: 16

مکان: سید خندان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی صنایع، اتاق جلسات

Review:
308
Date:
1398/11/28
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.