دانشجو: مرتضی استاد عظیم _ استاد راهنما: دکتر مجید میرزایی

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی مکانیزم های اعتمادساز در کسب و کارهای منتخب آنلاین ایران به کمک مدل احتمال موشکافی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

مرتضی استادعظیم

استاد راهنما:

آقای دکتر مجید میرزایی

استاد ممتحن داخلی:

آقای دکتر ناصر صفایی

استاد ممتحن خارجی:

آقای دکتر سید محمدجواد ثابت

تاریخ: 23بهمن ماه 1398

ساعت: 12:30

مکان: سید خندان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی صنایع، گروه فناوری اطلاعات، کلاس طبقه چهار.

Review:
115
Date:
1398/11/20
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.