دانشجو: شيما افشار برجي _ استاد راهنما: دكتر محمدجواد تارخ

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

عنوان:

تشخيص سرطان ريه در محيط رايانش ابري

نام و نام خانوادگي دانشجو:

شيما افشار برجي

استاد راهنما:

آقاي دكتر محمد جعفر تارخ

استاد ممتحن داخلي:

آقاي دكتر شهريار محمدي

استاد ممتحن خارجي:

خانم دكتر شهناز پيروزفر

تاريخ: 14/10/98

ساعت: 9:00

مكان: دانشكده مهندسي صنايع، دانشكده صنايع سيد خندان

Review:
293
Date:
1398/10/15
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.