دانشجو: مجيد آراسته _ اساتيد راهنما: دكتر سميه عليزاده و دكتر محمدجواد تارخ

https://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/image/874.jpg

اطلاعيه برگزاري جلسه دفاع از رساله دكتري

عنوان:

توسعه مدلي مقياس‌پذير براي كشف اجتماعات در شبكه‌هاي اجتماعي

نام و نام خانوادگي دانشجو:

مجيد آراسته

استاد راهنما:

خانم دكتر سميه عليزاده

آقاي دكتر محمدجعفر تارخ

استاد ممتحن داخلي:

آقاي دكتر شهريار محمدي

آقاي دكتر حجت‌اله حميدي

استاد ممتحن خارجي:

آقاي دكتر محمد فتحيان (دانشگاه علم و صنعت ايران)

خانم دكتر فتانه تقي‌ياره (دانشگاه تهران)

تاريخ: 25/09/98

ساعت: 15:45

مكان: سيد خندان، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، دانشكده مهندسي صنايع، گروه فناوري اطلاعات، طبقه سوم

تعداد بازدید:
438
تاریخ:
1398/10/15

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.