گزارش بازديد از شركت بورس كالا
بازديد از شركت بورس كالا با حضور جمعي از دانشجويان دانشكده مهندسي صنايع به همراهي جناب آقاي دكتر ميرزايي به عنوان استاد راهنماي بازديد  و سركار خانم مهندس عموئي بعنوان مسئول بازديد در روز سه شنبه مورخ 98/9/5 انجام پذيرفت كه اين بازديد بسيار با محتوا بوده است.
 
 
 
Review:
245
Date:
1398/09/10
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.