دانشجو: علی اصغر آهنگران _ استاد راهنما: دکتر امیر عباس نجفی

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از سمینار دکتری

عنوان:

ارائه مدلی برای ارزیابی کارایی شبکه برق در شرایط عدم قطعیت

نام و نام خانوادگی دانشجو:

علی اصغر آهنگران

استاد راهنما:

آقای دکتر امیر عباس نجفی

استاد مشاور:

آقای دکتر رسول شفایی

اساتید ممتحن داخلی:

آقای دکتر عماد روغنیان

خانم دکتر دنیا رحمانی

تاریخ: 30/06/98

ساعت: 11:00

مکان: دانشکده مهندسی صنایع، طبقه چهارم، اتاق جلسات

تعداد بازدید:
570
تاریخ:
1398/06/30

بازگشت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.