هزينه يابي دوره عمر سيستم ها براي مهندسين -دكتر احمد اصل حداد
نام كتاب :هزينه يابي دوره عمر سيستم ها براي مهندسين
مترجمين: دكتر احمد اصل حداد-دكتر محمدرضا نباتچيان
سال چاپ:فروردين 1395
انتشارات دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 
Review:
1812
Date:
1395/01/01
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.