همكاران
معاونت اداري و مالي                          
 
 
     دكتر سيد جواد حسيني نژاد
     تلفن:84063342
    دورنگار:88674858
   پست الكترونيك : hosseininezhad(at-sign)kntu.ac.ir
 آقاي غلامرضا عباسي

كارشناس مسئول امور اداري و عمومي

شماره تماس:84063339

 آقاي محمود روانپور

كارشناس مسئول امور مالي

شماره تماس: 88465030

 آقاي رضا رمضاني

متصدي امور دبيرخانه و بايگاني و انباردار

شماره تماس:84063354


 آقاي حسين تقي پور

كارپرداز

شماره تماس:84063339

 آقاي محمد ريوندي

خدمات

شماره تماس: 84063364

 آقاي بهنام سلماني

خدمات

شماره تماس:88465030

 
 
 
 

 

 

 


 

 آقاي ناصرآبياران

خدمات

شماره تماس:84063364

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/02/28
تعداد بازدید:
3473
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.