زهرا یافتیان-دکتر فرید خوش الحان-دوشنبه مورخ 1402/11/30 ساعت 14
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: زهرا یافتیان

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "مدیریت پسماند در اکوتوریسم با رویکرد نظریه بازی تکاملی"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر فرید خوش الحان

استاد راهنما

آقای دکتر حامد سلمان زاده

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر مریم اسمعیلی

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/30

14:00

 
 
 
 
Review:
158
Date:
1402/11/29