اعظم موذنی-دکتر بابک ابراهیمی-دوشنبه 1402/11/30 ساعت 13
 
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: اعظم موذنی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "ارائه مدلی برای کاربرد محاسبات ابری در سیستم‌های سلامت بیمارستان امام خمینی اردبیل"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر بابک ابراهیمی

استاد راهنما

آقای دکتر شهریار محمدی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر احسان رضائی

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/30

13:00

 
Review:
145
Date:
1402/11/29