سلمان علی اکبری-دکتر محمدجعفر تارخ-دوشنبه مورخ 1402/11/30 ساعت12
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: سلمان علی اکبری

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "بهبود مهندسی نیازمندی ها در فرایند تولید نرم افزار به کمک هوش مصنوعی"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمد جعفر تارخ

استاد راهنما

آقای دکتر شهریار محمدی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

خانم دکتر شهناز پیروزفر

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/30

12:00

 
Review:
163
Date:
1402/11/29