مصطفی جدیدی-دکتر رضا تهرانی- یکشنبه مورخ 1402/11/29 ساعت 15
 


  به نام خدا
 
 
 
 

 

دانشجو: مصطفی جدیدی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "بهینه سازی پرتفولیو با روش کات- آف مبتنی بر قیمت پیش بینی شده سهام با مدل ترکیبی"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رضا تهرانی

استاد راهنما

آقای دکتر مجید میرزایی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر سیدمجتبی میرلوحی

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/29

15:00

 
Review:
153
Date:
1402/11/28