رسول مرادی-پیش دفاع از رساله دکترا-دکتر حجت اله حمیدی-شنبه مورخ 1402/11/28 ساعت 07:30
 


 

 به نام خدا

 
 
 

 

دانشجو: رسول مرادی

 

پیش دفاع از رساله دکتری

عنوان رساله دکتری:

" مقاوم سازی سیستم های توصیه گر مبتنی بر تشخیص حملات شیلینگ با رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی "

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حجت اله حمیدی

استاد راهنما

آقای دکتر محمدجعفر تارخ

داور داخلی

آقای دکتر شهریار محمدی

داور داخلی

آقای دکتر امیرعباس نجفی

نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر محمد فتحیان

داور خارج از دانشگاه

آقای دکتر علی مصلی نژاد

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/28

07:30

 
Review:
185
Date:
1402/11/25