گلپر حدادی- دکتر سید جواد حسینی نژاد-شنبه مورخ 1402/11/28 ساعت 09:00
 
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: گلپر حدادی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "ارائه یک مدل پایدار زنجیره تامین بیواتانول با ملاحظات تاب آوری"

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر سیدجواد حسینی نژاد

استاد راهنما

آقای دکتر رضا رمضانیان

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مجید شیخ محمدی

داور خارج از دانشگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/28

09:00

 
Review:
317
Date:
1402/11/25