سیده مهسا موسوی- دکتر رضا رمضانیان-شنبه مورخ 1402/11/28 ساعت 08:00
 
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: سیده مهسا موسوی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "تنظیم جدول زمانی حرکت قطار برای ناوگان ناهمگن تحت تقاضای مسافر وابسته به زمان"

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رضا رمضانیان

استاد راهنما

خانم دکتر سعیده غلامی

استاد مشاور

آقای دکتر سیدجواد حسینی نژاد

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مجید شیخ محمدی

داور خارج از دانشگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/28

08:00

Review:
311
Date:
1402/11/25