سجاد ریاضی-دکتر ناصر صفائی- شنبه مورخ 1402/11/28 ساعت 16:00
 
 


 

 به نام خدا

 
 
 

 

دانشجو: سجاد ریاضی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  " به کار گیری رویکرد شبیه سازی جهت ارزیابی و بهبود عملکرد اتاق عمل"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر ناصر صفائی

استاد راهنما

آقای دکتر رسول شفائی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مریم اسمعیلی

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/28

16:00

 
Review:
255
Date:
1402/11/23