ستار احمدی- دکتر رسول شفائی-یکشنبه مورخ 1402/11/29 ساعت 8
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: ستار احمدی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  " تحلیل روشهای حمل و نقل و انتخاب روش مطلوب در معادن و صنایع معدنی ایران "

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر رسول شفائی

استاد راهنما

خانم دکتر سپیده نصیری

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر اشکان مزدگیر

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/29

08:00

 
Review:
251
Date:
1402/11/23