علی دریجانی- دکتر محمدجعفر تارخ سه شنبه مورخ 1402/11/24 ساعت 09:00
 
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: علی دریجانی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "چینش گروههای دارویی با توجه به الگوی خرید مردم"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدجعفر تارخ

استاد راهنما

آقای دکتر حجت اله حمیدی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر شهناز پیروزفر

داور خارج از دانشگاه

 
 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/24

09:00

 
Review:
148
Date:
1402/11/18