مرتضی نورمهدی-دکتر محمدهادی زاهدی دوشنبه مورخ 1402/11/23 ساعت 15
 


 

 به نام خدا

 
 

 

دانشجو: مرتضی نورمهدی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "مدیریت انرژی(برق) بر اساس اینترنت اشیا"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمدهادی زاهدی

استاد راهنما

آقای دکتر شهریار محمدی

استاد مشاور

آقای دکتر جعفر تارخ

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مسعود رشیدی نژاد

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/23

15:00

 
Review:
158
Date:
1402/11/18