مهدی کریکی-دکتر حامد سلمان زاده-چهارشنبه مورخ 1402/11/18 ساعت 14:30
 


 

 به نام خدا

 
 
 

 

دانشجو: مهدی کریمی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "بررسی تاثیر انعطاف پذیری، چابکی ، پاسخگویی، سرعت و رویت پذیری روی تاب آوری زنجیره تامین"

 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر حامد سلمان زاده

استاد راهنما

آقای دکتر عبداله آقائی

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر مجتبی حاجیان حیدری

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/18

14:30

 
Review:
131
Date:
1402/11/17