زینب مالک کاوکانی-دکتر فرید خوش الحان-چهارشنبه مورخ 1402/11/18 ساعت 11
 


 

 به نام خدا

 

 

دانشجو: زینب مالک کاوکانی

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "ارائه چارچوبی برای ارزیابی ظرفیت نوآوری در صنعت "

 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر فرید خوش الحان

استاد راهنما

آقای دکتر حامد سلمان زاده

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر سیدعلیرضا هاشمی

داور خارج از دانشگاه

 
 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/18

11:00

 
Review:
151
Date:
1402/11/17