زهرا پاک نیت-دکترفرید خوش الحان-چهارشنبه مورخ 1402/11/18-ساعت 10
 


  به نام خدا
 
 
 
 

 

دانشجو: زهرا پاک نیت

 

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

 

عنوان پایان نامه:

  "ارایه رویکردی مبتنی بر تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن قابلیت نوآوری تامین کنندگان"

 
 

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر فرید خوش الحان

استاد راهنما

آقای دکتر حامد سلمان زاده

داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر سیدعلیرضا هاشمی

داور خارج از دانشگاه

 
 

تاریخ دفاع:

ساعت ارایه:

1402/11/18

10:00

 
Review:
175
Date:
1402/11/17